ติดต่อเรา

 

สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ศรีวิชัย

 ที่อยู่ : ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

 โทรศัพท์ 074-317100 ต่อ 1150,1151 โทรสาร 074-317121