แผนการตรวจสอบประจำปี

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      - แผนการตรวจสอบประจำปี  คลิก 

      - แผนการตรวจสอบระยะยาว  คลิก

 

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      - แผนการตรวจสอบประจำปี  คลิก 

      - ปรับแผนการตรวจสอบประจำปี  คลิก

      - แผนการตรวจสอบระยะยาว  คลิก

 

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      -  แผนการตรวจสอบประจำปี  คลิก

      - แผนการตรวจสอบระยะยาว  คลิก

 

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      -  แผนการตรวจสอบประจำปี  คลิก

      - แผนการตรวจสอบระยะยาว  คลิก

      - ปรับแผนการตรวจสอบประจำปี  คลิก