สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

AttachmentSize
สรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ (หน่วยรับตรวจกองคลัง)2.03 MB
สรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ (หน่วยรับตรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์)1.43 MB
สรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ (หน่วยรับตรวจคณะศิลปศาสตร์)898.47 KB
สรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ (หน่วยรับตรวจวิทยาเขตตรัง)3.51 MB
สรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ (หน่วยรับตรวจวิทยาลัยรัตภูมิ)2.3 MB
สรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ (หน่วยรับตรวจสำนักงงานนิติการ)284.92 KB
สรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ (หน่วยรับตรวจสำนักงานนิติการ)2.1 MB
สรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ)2.06 MB
สรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ ( สำหรับสำนักงานวิทยาเขตตรัง) 2.32 MB